„V posledních letech zažívá osobní doprava po železnici doslova renesanci. Proto je budování nových zastávek správným krokem, zejména pokud zastávky budou blíže k lidem,“ připomněl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Nová zastávka bude stát v Preslově ulici, ale její umístění provázely protesty občanů. Původně se totiž počítalo se spodní část ulice, kde je poměrně malý prostor mezi tratí a domy. Lidé se obávali zejména velkého hluku, vadilo jim i kácení stromů. Správa železniční dopravní cesty proto zastávku umístí k lesoparku v Preslově ulici.

Zastávka bude stát u podchodu do sídliště Jih a příchod bude z Heritesovy a Sovovy ulice. Město vyšlo vstříc žádosti Správy železniční a dopravní cesty. Radní schválili u dvou pozemků smlouvu o právu provést stavbu a k majetkoprávním vypořádání dojde po dokončení. Zastupitelé souhlasili s prodejem zhruba 20 metrů čtverečních.

„Nyní žádáme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o souhlas pro územní řízení u dvou pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, a po uzavření smluvního vztahu bude možné žádat o stavební povolení,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku MÚ Milena Hladíková.