„Objekt je svou lokalitou dostupný z centra, 
a přece stranou hlavního dění," komentovala vytipovaný dům starostka města Eva Vanžurová. Kapacita zařízení by měla být osm až deset lůžek.

Písek byl jedním z prvních měst, kde se začalo komunitně plánovat a už v prvním komunitním plánu byla zaznamenána potřebnost sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. „Jihočeský kraj v letošním roce upozornil vyhlášením rozvojových provozních dotací zaměřených na noclehárny v regionu na stále nevyřešenou potřebnost této služby," podotkla starostka.

Pokud noclehárna ve městě bude, předpokládá se, že ji bude provozovat příspěvková organizace Pečovatelská služba a jesle města Písku. Ředitelka Marcela Průšová vnímá noclehárnu jako dobrý počin. „Je ale otázkou, nakolik se lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, zařízení naučí využívat. Bude to chtít čas," zmínila ředitelka organizace Marcela Průšová.

Zřízení noclehárny by si vyžádalo posílení personálu, 
a to zatím minimálně o dva pracovníky v přímé péči. „Na stavební úpravy budeme chtít využít dotační titul, pokud vyjde," doplnila ředitelka.

Záměr zřízení noclehárny 
v Písku budou ve čtvrtek schvalovat radní města.

Investice: V návrhu rozpočtu na rok 2016 se počítá s investicí pro Městské středisko sociálních služeb (název, který bude mít od 1. ledna 2016 Pečovatelská služba a jesle města Písku, pozn. red.) v částce 756 tisíc korun na první etapu rekonstrukce prvního patra budovy a 99 tisíc korun na vypracování projektové dokumentace celé rekonstrukce budovy. Provozní náklady noclehárny od podzimu 2016 jsou 533 tisíc korun.