Pokud jde o čas, řidič na sundání botičky může čekat i desítky minut, protože strážnící mohou řešit jiný případ na druhém konci města.

Počty postižených motoristů se v posledních letech zvyšují. Je to zřejmě ovlivněno i naprostým nedostatkem parkovacích míst ve městě. Zatímco v roce 2003 strážnící nasadili botičky na 1835 aut, vloni to bylo již 2796 zabezpečovacích zařízení a řidiči na pokutách zaplatili 622 tisíc Kč.

Starostovi Miroslavu Sládkovi se tato situace nelíbí. Domnívá se, že by mělo dojít k legislativním úpravám, a to takovým, aby odpadla montáž a demontáž zařízení znemožňujícího odjezd auta.

„Strážník by pak nemusel přímo na místě kontaktovat a pokutovat toho, kdo přestupek spáchal a hříšník by měl možnost zaplatit pokutu do určitého termínu. Pokuta by v tomto případě směřovala k vlastníku vozidla a ne pouze k tomu, kdo vozidlo řídil,“ uvedl písecký starosta.

Pro mnohé řidiče by bylo zřejmě přijatelnější najít místo botičky na autě pouze upozornění, jaký přestupek spáchali, jak je to zdokumentováno a dokdy musí zaplatit pokutu. Pokud nezaplatí, čekalo by je správní řízení, pokuta by pak byla vyšší.

„Podle platné legislativy ale nelze uložit pokutu, pokud není přestupek projednán přímo na místě s tím, kdo ho spáchal. Proto se na auta nasazuje botička, aby došlo k přímému kontaktu mezi policií a provinilcem. Následky by měl nést majitel, který má přehled, kdo vozidlo v tu dobu řídil,“ vysvětlil Sládek.

Písecký starosta vychází z rakouského a německého modelu. S iniciativou hodlá oslovit některého poslance či senátora. „Rozhodně bych rád posunul hranici odpovědnosti za vlastní přestupek a rychlou nápravu zaplacením pokuty před restrikcí a prodléváním času u zaparkovaného vozidla,“ dodal Miroslav Sládek.