Zaprvé: Vítáme v našem městě vzácnou návštěvu. Je zde po 13 letech přítomen světící biskup českobudějovický - Pavel Posád. Buďte srdečně vítán v Mirovicích, vážený otče biskupe. Srdečně vítám i vás, vážení dobrovolní hasiči a spoluobčané!

Zadruhé: Tento mariánský morový sloup je dominantou našeho náměstí letos právě 300 let. Byl vztyčen v roce 1717 z podnětu a za finanční podpory kněžny Marie Ernerstiny z Eggenbergu. Kolem sloupu se nacházejí čtyři sochy – sv. Barbora, sv. Linhart, sv. Florián a sv. Kliment. Na vrcholu sloupu s iónskou hlavicí je plastika Immaculaty – neposkvrněné Panny Marie – ženy oděné sluncem, s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Autorem celého vrcholně barokního sloupu je Jan Jiří Šlanzovský. Sloup je 300 let němým svědkem mirovického života, a proto Vás, otče biskupe, prosíme o jeho požehnání. Ať se nám tu dobře žije!

Zatřetí: Sbor našich dobrovolných hasičů byl založen před 140 lety v roce 1877. V roce 1936 jsme do Mirovic získali za finanční podpory jednoho z rodáků automobilovou stříkačku TATRA 17, která byla vyrobena v roce 1927. Je jí 90 let a je stále v plné síle, i když při zásazích ji už nahradila technika mnohem modernější. Stříkačka byla posvěcena zde na mirovickém náměstí 28. 9. 1936. Měla 4 kmotry – mimo jiné i kněžnu Schwarzenbergovou z Orlíka. V roce 1947, když sbor slavil 70 let trvání, byl zde opět 28. září konečně posvěcen tento prapor. První posvěcení v roce 1938 znemožnila blížící se hrozba nacismu, a tak se číslice na praporu přešívaly z 38 na 47. Autostříkačka i prapor jsou rovněž němými svědky života v Mirovicích. Ať nás chrání nejen před ničivou silou živlů. Prosíme Vás, otče biskupe, také o jejich požehnání.“

Pokračováním nedělní slavnosti byla mše svatá v kostele svatého Klimenta, při které biskup Posád udělil svátost biřmování pětici farníků. Poděkování za hudební zpestření slavnostního setkání patří chrámovému sboru pod vedením Marie Filipové za varhanního doprovodu Adolfa Vondráška.

Tečkou za návštěvou světícího biskupa v Mirovicích byl společný oběd zástupců farnosti, města, dobrovolných hasičů a chrámového sboru v restauraci v kulturním domě.

„Velice mě potěšilo, že umíte takhle důstojně ve vašem městě slavit významná výročí. Poučení z historie je důležité pro pochopení současnosti,“ uvedl biskup Posád při loučení s mirovickými. Na závěr ještě dodal: „Jsem v Mirovicích poprvé a jsem moc rád, že se snažíte propojit život farnosti s životem města například nabídkou komentovaných prohlídek kostela svatého Klimenta v turistické sezóně.“

Poděkování za organizaci návštěvy vrcholného představitele Biskupství českobudějovického patří duchovnímu správci Římskokatolické farnosti Mirovice P. Mgr. Mariuszovi Klimczukovi. „Duchovním správcem této farnosti jsem teprve osm měsíců. Za tuto dobu jste, otče biskupe, třetí významnou návštěvou v mém obvodu. V září minulého roku zde byl kardinál Vlk a v listopadu biskup Herbst, kterého jsme přivítali v mé další farnosti – v Zalužanech. Jsem velmi rád, že jste přijal mé pozvání,“ dodal P. Klimczuk. Marie Hrdinová