Na území obce s rozšířenou působností Písek je v současné době evidováno téměř devadesát nelegálně umístěných reklamních poutačů. Město Písek jich bude likvidovat osm, jak potvrdil místostarosta Josef Soumar. „U nelegálních billboardů budeme postupovat nekompromisně. Z našich pozemků je odstraníme,“ poznamenal místostarosta s tím, že jejich demontáž zajistí městské služby. Doplnil, že zbylé nelegální poutače jsou u komunikací spadajících pod Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje. S tou už místostarosta zahájil jednání. „Našli jsme v tomto směru společnou řeč a Správa a údržba silnic přislíbila začít odstraňovat nelegální reklamy u silnic druhých a třetích tříd," doplnil Josef Soumar.

Třetí skupinou jsou ty největší a nejviditelnější billboardy kolem silnic 1. třídy, například podél čtyřproudovky v Písku. O těchto tabulích bude rozhodovat krajský úřad. Jak dlouho proces potrvá, bude záležet mimo jiné na tom, zda posvětí likvidaci jen na Písecku, kde jsou připravené podklady, nebo bude chtít řešit celý kraj najednou.

Silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi.
Třetí pruh, nadjezdy i rušení odboček. Silnice I/20 z Písku na Vodňany se změní

Které billboardy jsou umístěné nelegálně, si město průběžně dohledalo samo. Žádný seznam legálních a nelegálních výlepových ploch neexistuje, a proto ani pronajímatelé těchto poutačů mnohdy neví, že jejich reklama je umístěna nelegálně. Jedinou možností, jak to včas zjistit, je požadovat smlouvu s majitelem pozemku, na kterém se billboard nachází.

Odstraňování se však prioritně neprovádí z pozice majitele pozemku, ale kvůli nebezpečnému dopadu na dopravu. Nelegální billboardy často brání řidičům či chodcům v rozhledu, nedodržují požadovaný odstup od silnice a další věci. Mezi nelegální reklamou, která se bude v příštích týdnech likvidovat, tak jsou i plachty na plotech či menší cedule. „Někdy to možná bude vypadat jako zbytečný zásah, ale pokud tento problém chceme řešit, musíme komplexně a bez výjimek," poznamenal místostarosta.

Svého času byla Družba víkend co víkend plná. Konaly se tady diskotéky a maturitní plesy.
Písecká Družba zažila slávu i pád. Její majitel zvažuje další možnosti využití

Od začátku letošního roku je likvidace billboardů umístěných bez patřičného povolení díky novele zákona o pozemních komunikacích jednodušší než v minulých letech, jak vysvětlila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Pokud u silničního správního úřadu správce nebo vlastník komunikace zjistí, že je zařízení umístěno bez povolení, odstraní jej. Informaci o tom spolu s identifikačními údaji reklamního zařízení zveřejní a pokud se během tří měsíců vlastník neozve, poutač může zlikvidovat,“ nastínila. Odpadá tedy správní řízení a nutnost vyzvat majitele poutače, který často nebyl znám, aby jej odstranil.