Děti nacvičily kulturní pásmo se svými učitelkami, společně zazpívaly řadu písniček. Kromě toho měly připravený dárek pro maminku – vlastnoručně namalovaný hrneček.

V krásném odpoledni se prostor zahrady zaplnil nejen rodiči, ale přišla řada sourozenců, prarodičů. MŠ měla pro každého připravené nápoje, maminky přinesly různé pohoštění, na kterém si hlavně děti pochutnaly. Věříme, že byli všichni spokojeni.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště