Součástí programu bude také diskuze. Za Lesy ČR se zúčastní zástupci Krajského ředitelství LČR České Budějovice a Lesní správy Vodňany.

Akce je součástí informační a komunikační kampaně Lesů ČR pod názvem Lesy pro budoucnost. V jejím rámci se letos uskuteční celkem 48 setkání po celém území České republiky především s důrazem na oblasti nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou.