Nejvíce vydělal Denní a týdenní stacionář Duha Písek - 15 tisíc korun. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany prodala svoje výrobky za 13 tisíc korun, Domov pro zdravotně postižené Zběšičky 11 tisíc korun a Městské středisko sociálních služeb Písek šest tisíc korun. Každé ze čtyř vystavujících organizací připadlo 856 korun z dobrovolného vstupného
a z prodeje kalendáře fotografa Jana Vávry. Všechny organizace použijí získané peníze na nákup materiálu na další rukodělnou výrobu.

„Zájem lidí o tuto výstavu je stále větší a mě těší, že vidím smysl, proč vkládat prostředky a úsilí pro konání takové akce. Vystavující organizace zde mají příjemnou možnost předvést svou činnost
a šikovnost svých klientů a ještě si na to alespoň z části vydělají,“ uvedl po skončení výstavy Tomáš Kočí, statutární ředitel pořádající firmy Kočí, a. s.

Příští ročník benefiční výstavy bude slavnostně zahájen ve středu 27. listopadu opět ve foyer kina Portyč v Písku.