V průběhu hodinu a půl trvající diskuse však už hrozilo, že se rozhodnutí odloží nebo se nepřijme žádné usnesení. „Přece nakonec neřekneme, že rozhodnutí necháme až na příštích zastupitelích. To zahájení stavby oddálí a občané nám právem vyčtou, že se bojíme odpovědnosti,“ zlobil se Tomáš Franců (SNK ED).

Po informaci starosty Ondřeje Veselého o tom, že výsledky jednání o pozemcích 
v kasárnách se společností Žižkov Center budou až za dva měsíce a jsou nejisté, někteří zastupitelé uvažovali o tom, že rozhodnutí o lokalitě by se mělo o dva měsíce odložit.

„Máme málo informací. Rozhodnutí by se mohlo odložit, než se všechny tři lokality znovu prozkoumají,“ uvedl Radek Boček (ČSSD).

 „Pokud se dnes nedohodneme, doporučuji sestavit pracovní skupinu ze zástupců všech politických stran, která zpracuje nový materiál,“ navrhl Miroslav Sládek (ODS).

Pro odložení hlasovalo deset zastupitelů.  Při rozhodování o místu pro stavbu bazénu zastupitelé poukazovali na to, že pokud bude pod lesnickou školou, předpokládá to stavbu podchodu pod železniční tratí.

„Vzhledem k nejasnostem kolem pozemků v kasárnách budu hlasovat pro lesnickou školu. Podchod by přispěl k lepší dostupnosti této lokality a měl by zde být, ať už tady bude bazén nebo všesportovní hala. Jeho vybudování by stálo kolem 25 milionů korun," přidal se do diskuze starosta Ondřej Veselý.

Po skončení zasedání se vyjádřil i jeden z obyvatelů Písku: „Původně jsem byl pro místo u sídliště Jih. Ale pokud bude pochod pod železnicí, nemám proti pozemku pod lesnickou školou námitky. Jinak by to totiž pro pěší bylo dost z ruky," komentoval výsledek hlasování dvaačtyřicetiletý Karel Nosek.

Nejmenší podporu mezi zastupiteli získal návrh na areál kasáren přednesený místostarostou Josefem Knotem (TOP 09). Spolu s ním hlasovala pro jen jeho stranická kolegyně Petra Trambová a Miroslav Sládek z ODS. Ještě před hlasováním Josef Knot připomněl: „Proč zastupitelstvo rozhodlo o anketě? To jsme nevěděli o problémech s pozemky v kasárnách. Navrhuji počkat do června a pak nechat jen dvě lokality."

Lokalitu v kasárnách nepovažoval za vhodnou Zdeněk Kulič (ODS): Nedovedu si představit, že v tomto areálu budou lidi v plavkách chodit mezi hromadami sutin," dodal Zdeněk Kulič.

Pro stavbu plaveckého bazénu byla ve hře ještě lokalita Jih III, kterou do usnesení navrhli zastupitelé za KSČM Josef Tesař a Karel Vodička.

„Když stavba nebude příliš megalomanská, nemusí být ani příliš drahá," dodal Karel Vodička.

Hlavním úskalím při rozhodování pro Jih III však byla skutečnost, že zde město nemá dostatek pozemků a muselo by je vykoupit od soukromých vlastníků. Právě to by stavbu v této lokalitě značně prodražilo.

„Vykupovat pozemky u sídliště, když má město volné pozemky ve svém vlastnictví, to pokládám za velmi nehospodárné," namítl Zdeněk Kulič.

Návrh na lokalitu Jih III nad Šarlatským rybníkem získal podporu jen šesti zastupitelů.

V diskuzi na jednání několikrát zaznělo, že zastupitelé nemají dost informací pro odpovědné rozhodnutí o téměř čtvrtmiliardové investici.

„Výběr lokality a přípravu bazénu již několik let sledují. Zdá se mi však, že chybí občansko odborná komunikace," uvedla Eva Veselá, bývalá místostarostka.