Podklady pro rozhodování ohledně budoucnosti bazénu připravil výbor pro bazén, který loni v prosinci zřídilo zastupitelstvo za tímto účelem. Výbor měl za úkol mimo jiné porovnat možnosti města, tedy stavbu nového bazénu a rekonstrukci stávajícího. Po téměř roční práci nyní výbor předkládá pět variant, z nichž ani na jedné se jednomyslně neshodl.

Základem jsou dvě možnosti, a to zachování stávajícího bazénu nebo stavba nového. Aby to nebylo tak jednoduché, první z nich má tři podvarianty a druhá dvě. Variantou číslo jedna je tedy rekonstrukce stávajícího bazénu včetně venkovního areálu tak, aby vydržel dalších 25 až 30 let. Další možností je rekonstrukce doplněná o nové zábavní a vodní prvky. Třetí variantou je zachování současné lokality, a to buď zásadní rekonstrukcí, nebo stavbou nového bazénu na stejném místě. Variantou číslo čtyři je stavba nového bazénu pod lesnickou školou a jako pátou možnost výbor předkládá stavbu nového bazénu a prověření souběžného provozování obou bazénů po dobu 25 - 30 let.

Dočká se Písek nového bazénu, nebo rekonstrukce stávajícího?
Padne definitivní rozhodnutí v otázce bazénu? Výbor předkládá pět variant

Mezi čtenáři Deníku, kterým jsme před pár dny nabídli anketu, kterou možnost by upřednostnili, zvítězila varianta číslo dvě, tedy rekonstrukce stávajícího bazénu včetně venkovního areálu doplněná o nové zábavní a vodní prvky. Hlasovalo pro ni 82 procent z celkových téměř 900 hlasujících. Třináct procent je pro stavbu nového bazénu.

Zastupitelé budou rozhodovat v pondělí 20. listopadu od 15 hodin v kulturním domě.