Zastupitelstvo loni v prosinci zřídilo výbor pro bazén s vizí, že porovná možné varianty, jak vyřešit v Písku otázku bazénu, tedy stavbu nového a rekonstrukci starého. Nyní výbor předložil závěrečnou zprávu své téměř roční práce a nabízí zastupitelům pět možných variant. Na žádné z nich se jednomyslně neshodl.

Zastupitelé se bodem měli zabývat už na svém zasedání 2. listopadu, nicméně lze očekávat dlouhou a bouřlivou diskusi, tak se bude konat mimořádné jednání vyčleněné pouze pro tento materiál, a to pravděpodobně v pondělí 20. listopadu od 15 hodin. „Mělo by začínat ráno, protože místo dvou variant teď budeme vybírat z pěti,“ poznamenal skepticky opoziční zastupitel Marek Anděl, když předseda výboru pro bazén Luboš Průša na posledním zastupitelstvu stručně nastínil závěrečnou zprávu.

Nová sportovní hala.
Zajímá vás, v jaké fázi jsou největší investiční akce města Písku? Podívejte se

Výbor posuzoval pět výchozích možností. Hodnotil jejich proveditelnost, časovou i finanční náročnost, výslednou kvalitu, životnost a provozní náklady, ale také slučitelnost s výsledkem referenda z roku 2013. Na základě veškerého prověřování připravil výbor pět finálních variant, jak definitivně rozhodnout o budoucnosti asi největšího píseckého evergreenu. V závěru čtvrtečního jednání zastupitelů je stručně nastínil předseda výboru a radní města Luboš Průša.

Základem jsou dvě možnosti, a to zachování stávajícího bazénu a stavba nového. Aby to nebylo tak jednoduché, první z nich má tři podvarianty a druhá dvě. „Variantou číslo jedna je tedy rekonstrukce stávajícího bazénu včetně venkovního areálu tak, aby vydržel dalších 25 až 30 let,“ uvedl Luboš Průša. Další možností je rekonstrukce doplněná o nové zábavní a vodní prvky. Třetí variantou je zachování současné lokality, a to buď zásadní rekonstrukcí, nebo stavbou nového bazénu na stejném místě. Variantou číslo čtyři je stavba nového bazénu pod lesnickou školou a jako pátou možnost výbor předkládá stavbu nového bazénu a prověření souběžného provozování obou bazénů po dobu 25 - 30 let.

Plavecký bazén v Písku.
Písecký bazén si vyžádal další investice. Na příští rok je v plánu oprava terasy

První tři možnosti jsou podmíněné konáním nového referenda a jeho kladného výsledku. Pokud by referendum bylo neúspěšné, je možné následně přistoupit k variantě čtyři nebo pět. Členové výboru, kterými byli zástupci všech volebních stran zastoupených v píseckém zastupitelstvu, se jednoznačně neshodli na žádné variantě. Na základě posudků však upozorňují, že u stávajícího bazénu je nezbytné do 3 - 5 let provést větší opravy, které prodlouží životnost stávajícího bazénu o 25 – 30 let. Pokud tedy nebude v horizontu tří až pěti let v provozu nový bazén, je nutné zásadně opravit stávající bazén.

Kompletní závěrečnou zprávu výboru pro bazén si můžete pročíst ZDE

Rozhodnutí, které by mělo být definitivním řešením dlouholetého sporu kolem bazénu, bude na zastupitelích. Učinit by ho měli ještě během listopadu na mimořádném jednání. O výsledku budeme informovat.