Slavnostní vernisáž výstavy se  uskutečnila za mimořádně vysoké účasti milovníků umění a přátel rodiny Marcely Uhrové. Po vstupních větách manžela malířky, píseckého básníka Richarda Uhra, se moderování akce ujal s nadhledem a v uvolněném duchu Ladislav Žák, v jehož podání také zazněly básně Richarda Uhra.

Hudební složku vernisáže obstaraly klasické kytary v rukou Ivana Zborníka a Miroslava Grégra. „Ráda bych připomněla velmi záslužnou arteterapeutickou práci Marcely Uhrové, která zejména práci s mladými výtvarníky věnuje hodně ze svého času," připomněla Jindřiška Trtková ze spolku Horizont.

Marcela Uhrová se narodila 9. října 1942 v Písku, kde také prožila dětství a mládí a absolvovala zdejší gymnázium. Poté studovala učitelství pro  první  stupeň  základní školy a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Mezi jinými  byli jejími učiteli malíři – profesor Jaroslav Hejný a docent Theodor Pchálek.

Ve stejné míře však malířka vzpomíná na pozitivní vliv píseckých výtvarníků, s nimiž se stýkala; k nim patřil především František Roman Dragoun a Vladimír Maisner. Od roku 1961 učila Marcela Uhrová na  tehdejší ZDŠ Maxima Gorkého v Písku (nyní ZŠ E. Beneše) a od počátku sedmdesátých let na Lidové škole umění v Písku (nyní  ZUŠ Otakara Ševčíka). V současnosti se věnuje výtvarnému vzdělávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.

Marcela Uhrová v minulosti vystavovala své práce na výstavách individuálních i kolektivních v rodném městě a dále v Milevsku, Českých Budějovicích, Jihlavě  a v Praze mimo jiné v prostorách Senátu ČR. Je členkou sdružení výtvarníků Prácheňská umělecká beseda.