Hlavní program přilákal do parku Bažantnice spoustu lidí.