Tři děvčata tradičně oblečená do bílého roucha, obličejem zahaleným závojem a věnečkem na hlavě, navštívila jednotlivé třídy prvního stupně a zastavila se i ve školní jídelně u paní kuchařek.

Barborky svůj příchod vždy ohlásily zaboucháním proutků na dveře, pozdravily, obhlédly děti sedící v lavicích a poté odříkávaly: „My tři Barborky jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme a kdo ne, tomu hodně nalupáme. Modli se. Modli se.“

Dětem, které tak učinily, předaly sladkost a také nabádaly přítomné ke zbožnosti a poslušnosti. Před odchodem všechny upozornily: „My budeme sedět za komínem a poslouchat, jak jste hodné a poslušné. Nebudete-li hodné a poslušné, přijdeme za rok zas a nalupáme vám!“ Obchůzka tak i letos dětem připomněla lidový obyčej, který neodmyslitelně patří k adventnímu období.

Akci uspořádala společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových ve spolupráci s národopisným souborem Kovářovánek a základní školou.

Manželé Milan a Pavla Škochovi