K jejímu slavnostnímu otevření došlo v neděli 9. dubna po mši za účasti farníků a sponzorů opravy kostela.

Plechovka ukrývala mince z roku 1925, dokumenty svázané do roliček, Zemědělské noviny a Katolické noviny. Jedna z ruliček obsahovala dva vzkazy, a to jeden z roku 1925 a druhý z roku 1975. V dopisu z roku 1975 je knězem Janem Červinkou popsána tehdejší doba i politická situace. Je zde uvedeno, že tehdejší oprava kostela stála 150 tisíc korun a byla plně hrazena státem. Tehdejším prezidentem byl Gustáv Husák a předsedou vlády Lubomír Štrougal. Plechovka obsahovala i fotografii kněze Jana Červinky.

Objevené předměty byly vráceny do plechovkya znovu umístěny do báně kostela. Oprava provedená v současnosti byla zdokumentována knězem Jindřichem Nepomukem Löffelmannem. Pořízené materiály jsou uloženy v lašovické farnosti.

Michaela Smrčinová