Letní sled představení po jižních Čechách, jehož náplní je pohádka O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů, má také environmentálně orientovaný plán. Environmentální výchova v naší zemi zaujímá své významné místo v rámcových vzdělávacích programech školských institucí a tak návštěva tohoto představení je nejenom událostí kulturní, ale i vzdělávací.

Děti v Milevsku byly metodickým oddělením karlovarského hudebního divadla hluboce dopředu připravovány na obsah tohoto představení, pedagogický sbor zde odvedl pořádný kus poctivé práce.

Balynka učila třídit děti odpad v Milevsku.

Zatímco scénář a text inscenace jsou již dávno zakonzervovaným tvarem, umělecká úroveň každého z představení je znovu a znovu planoucí bitvou s velikým počtem proměnných, od pozice jeviště přes lokální akustiku, množství dětí v sále a jejich věku, technické zázemí a mnohdy i možnosti zatemnění divadelního sálu. Práce s divákem je jednou z rozhodujících veličin v průběhu představení.

Ve čtvrtek 21. září tak byla odehrána dvě představení pro děti předškolního věku a děti z prvního stupně škol základních. Akustika zdejšího sálu pracuje malinko proti mluvenému slovu bez použití techniky, představení však mělo nakonec úspěch a zdárný závěr s potleskem celého sálu a zpěvem chorálu byl zadostiučiněním za tvrdě odpracovanou hodinu na jevišti. Protože se představení zúčastnily i děti z okolí Milevska, hemžil se foyer divadla již od osmi hodin nedočkavými malými diváky, mnohdy si přeříkávajícími ústřední verše třídícího chorálu Halalí, tralalí. Ten zněl nejenom divadlem po obou představeních, ale i když soubor opouštěl město Mirovice a pokračoval na poslední destinaci pozdně letního divadelního turné, do malebné Blatné.

Kristýna Sklenářová, Exvoto