Druhá etapa se bude zabývat nejvýchodnější částí lokality. „Půjde o prostor ohraničený pěším tahem směřujícím za kostel a křižovatkou ulic Chelčického a Budovcova," informoval vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip.

Pěší tah protíná linii kamenných laviček osazených do pásu z mramorové mozaiky, jehož první část je již hotová. „Koncová část tohoto výtvarného prvku bude dobudována ve stejném materiálovém a tvarovém provedení. Dominantou dokončené části je kamenné pítko, druhou část linie uzavře prvek do kříže rozťatého kamenného stolu,
v jehož středu bude zasazen nový strom," uvedl autor projektu Karel Lapka s tím, že aby mohla být zachována přímá linie výtvarného díla, bude nutné přesunout polohu novinového stánku, a to zhruba o deset metrů na jihovýchod podél pěšího tahu, případně stávající stánek zrušit úplně.

Cesty mezi zelenými plochami parku budou, stejně jako dnes, dlážděny píseckými deskami. Centrální čtvercová trávníková plocha s pomníkem – sochou lva – bude nahrazena dlážděnou a bude zde, podle původního provedení, osazen plůtek. Pomník bude samostatně osvícen. „V parčíku s umělým jezírkem se nacházejí mohutné křovinaté vzrostlé stromy na výškově členitém terénu. Plocha mírně snížená oproti rušné křižovatce je díky zastínění mohutnými listnáči oblíbeným místem odpočinku v teplých měsících, k čemuž přispívá rovněž letní provoz místní restaurace," uvedl Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje MÚ Písek a doplnil, že dlouhodobě zhoršený technický stav bazénu jezírka vyžaduje rekonstrukci.

Výběr městského mobiliáře by měl navazovat na již použitý designově jednotný typ laviček, odpadkových košů i autobusových zastávek, případně i novinového stánku.

Úpravy parteru této etapy 
v maximální možné míře respektují vzrostlou zeleň, zejména kvalitní listnáče. 
V rámci úprav autobusové zastávky a parkovacích míst 
v Budovcově ulici dojde k přesazení, případně nahrazení pěti mladších stromů v rámci řešené lokality.

Druhá etapa by měla přijít zhruba na 15 milionů korun. „Rekonstrukce by měla začít 
v květnu letošního roku a potrvá pět měsíců," konstatoval místostarosta města Josef Knot.

Veřejné projednání týkající se rekonstrukce Bakalářů se uskuteční v zasedací místnosti v budově městského úřadu v Budovcově ulici, a to od 17 hodin.

Ohlédnutí:
- Lokalitou Bakaláře v Písku se město zabývá od roku 2001. V průběhu minulých let probíhala projektová příprava jednotlivých etap projektu.
- Koncem roku 2008 byla dokončena a veřejnosti otevřena první část náměstí Na Bakalářích – nástupní prostor do hradebního příkopu s parkovištěm.
- Náměstí před kostelem Narození Panny Marie a jeho okolí bylo dokončeno následně v roce 2009.