Bude se dělat nová kašna s fontánou, žulový povrch, kamenné i dřevěné lavičky, vysadí se nové stromy i záhony. To je ale jen jedna část rekonstrukce – estetická. Druhou částí bude oprava sítí, které jsou v havarijním stavu.

Město vybralo firmu, která se do oprav brzy pustí. Je jí Robstav, která nabídla nejnižší cenu. „Náklady se výběrovým řízením podařilo snížit na jedenáct milionů korun bez DPH, což je 
o čtyři miliony méně, než jsme předpokládali," uvedl místostarosta Písku Josef Knot.

V současné době běží lhůta pro odvolání, která bude patnáct dní od doručení posledního vyrozumění. „Když se nikdo neodvolá, podepíšeme smlouvu a můžeme začít," konstatoval vedoucí oddělení investic Rudolf Koraba s tím, že do poloviny listopadu by mělo být hotovo.

Proti druhé etapě rekonstrukce Bakalářů se zvedla první vlna nesouhlasu, když se zde na jaře kácelo několik stromů. Druhým pokusem o protest byla petice, která měla 183 podpisů, jejichž pravost město nezkoumalo. Petice, kterou iniciovala Věra Doležalová 
z Písku, považuje akci za zbytečné plýtvání peněz 
a požaduje projednání nového návrhu. „Petici jsme vzali na vědomí, nicméně budeme pokračovat v započatých pracích. Je to jako se vším – co člověk, to názor," podotkl místostarosta Jiří Hořánek po radě města, která se tím zabývala.