K této dopravní situaci se řidiči znovu dostanou po dokončení rekonstrukce teplovodu, kde však došlo k více než týdennímu zpoždění.

„Situaci jsme včera probírali přímo na staveništi při kontrolním dnu. Firma Systherm, která je dodavatelem rekonstrukce, dostala od společnosti E.ON špatně vytyčený plynovod a na chybu se přišlo až při výkopu. Podle toho, jak jsme se na kontrolním dnu dohodli, Systherm rekonstrukci na teplovodu v Tyršově ulici a na Fügnerově náměstí skončí do 14. srpna, na další části trasy do konce tohoto měsíce," uvedl Milan Říha, ředitel Teplárny Písek, která je investorem.

Milan Říha reagoval také na stížnosti obyvatel, že kolem výkopů je vidět pracovníky jen výjimečně: „Rekonstrukce zahrnuje teplovod až k výměníku na nábřeží 1. máje, takže pracovníci v době, kdy občan výkop sleduje, mohou být například u budovy finančního úřadu."

Stavbaři však Fügnerovo náměstí neopustí. Systherm vystřídá Casta, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce této lokality. Ke změnám dojde i v dopravě. Kromě Tylovy a Tyršovy ulice se budou týkat Fügnerova náměstí, které původně mělo být uzavřené.

„Před několika dny se nám podařilo dosáhnout dohody s firmou Casta. Ta práce rozdělí do dvou částí, a tak bude možné zachovat průjezd staveništěm na parkoviště se zhruba třemi desíkami míst. Karlovou ulicí se potom motoristé dostanou na Velké náměstí, uvedl Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Písek.

Průjezd z parkoviště na Fügnerově náměstí do Karlovy ulice si vyžádá také technické opatření. Vjezd do pěší zóny je totiž blokován sloupky.

Již při rekonstrukci předmostí Kamenného mostu se již počítalo s mimořádnými situacemi, které si vyžádají vjezd osobních i menších nákladních aut. Musí se sem dostat také hasiči, sběrový vůz na odpad, případně zásobování. Proto je mezi sloupky jeden, který lze dočasně odstranit. Je to bez problémů, protože sem nevede ani kabel elektrického osvětlení," vysvětlil Rudolf Koraba z odboru rozvoje, majetku a investic města.

Auta se tedy z parkoviště celkem bez potíží dostanou. „Ale to, jak bude v následujících týdnech a měsících vypadat situace v Karlově ulici, hodně záleží na pochopení a ohleduplnosti řidičů a chodců, na tom, jak budou dodržovat pravidla silničního provozu v pěší zóně," připomněl Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek.

Písecká firma Casta začne s rekonstrukcí Fügnerova náměstí v části od zdi směrem k domům. Pod zdí zůstane pruh široký tři až tři a půl metru, kudy budou auta projíždět na parkoviště.

„Už teď se v centru města a jeho okolí jen těžko hledá volné parkovací místo. Vůbec si nedovedu představit situaci po uzavření Fügneráku. Určitě je dobře, že se město a Casta dohodli," uvedl Jiří Zborník, který včera do Písku přijel z Příbrami a parkoval u Palackého sadů.

Druhá etapa rekonstrukce Fügnerova náměstí by měla skončit v závěru listopadu, pokud ovšem stavbařům neudělá čáru přes rozpočet nepřízeň počasí.

Současná zeď se zbourá a nová se posune blíže k domům. Původě město uvažovalo o výškovém srovnání plochy náměstí, památkáři s tím však nesouhlasili. Nová zeď bude obložená kameny a bude zde osvětlení podobné jako je například u Sladovny. Ke změnám dojde také v parkování.