Zájemci si tu budou moci v době od 17 do 20 hodin prohlédnout areál bývalého vepřína.

Také budou mít možnost informovat se o archeologickém průzkumu míst bývalého sběrného (koncentračního) romského tábora.