„V Písku nás po předchozích čtyřech úspěšných ročnících věnovaných převážně urbanismu města a významu řeky Otavy letos čeká procházka a zamyšlení nad potenciálem zdánlivě nevábného pravobřežního přítoku Mehelnického potoka," uvedl za pořadatele architekt Martin Zborník. Ten připravuje den architektury společně s architektem Petrem Leškem.

„Význam Mehelnického potoka pro město a jeho důležitost při formování morfologie písecké kotliny je v současnosti nepochopitelně přehlížen. Přitom území, která jeho tisíciletým působením vznikla, mohou být pro naše město velice cenná například jako hlavní pěší či cyklistická trasa do Píseckých hor nebo příjemná odpočinková vycházková trasa," pokračoval Martin Zborník a doplnil, že se jedná o aktuální téma, protože se v současnosti finalizuje návrh podoby nového územního plánu města.

Den architektury se v Písku uskuteční zítra od 14 do 16 hodin. Akce se zahájí v místě ústí Mehelnického potoka do Otavy, tedy na konci Ostrovní ulice v Písku. Vstup je zdarma.