S návrhem budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitě kolem ulice J. A. Komenského seznámí návštěvníky zpracovatel této studie architekt Ondřej Hysek z Architektonického studia Hysek Plzeň. Obyvatelé tam mají možnost vznést své dotazy.