Na ploše náměstí nikdy archeologický průzkum neprobíhal a proto mají odborníci velká očekávání. Tím, jak se dostávají hluboko do podloží, začínají objevovat různé fragmenty. "V tuto chvíli je to v některých místech až patnáct vrstev, které jsme prokopali. Máme už plnou krabici nálezů, převážně keramiky, zvířecích kostí a železných zbytků," upřesnil Vlastimil Kozák, archeologický technik Prácheňského muzea. Většina těchto nálezů ale pochází z navážky, která na místě není původní. Pro archeology tak nejsou příliš zajímavé, protože jim nepoví nic o zkoumaném místě.

Největším překvapením byla stovky let stará dlažba, na kterou archeologové v těchto dnech na náměstí narazili. "Odhadujeme její stáří na 16. nebo 17. století. Dlažbu jsme začistili, zadokumentovali a v současné chvíli jí rozebíráme a zjišťujeme, jak se bude situace jevit pod ní," poznamenal Vlastimil Kozák.

Archeologové budou na současném stanovišti pracovat ještě několik týdnů. "Potřebujeme doodhalit zbytek té dlažby, podívat se na původní podloží, které je přírodní a bez zásahů lidské činnosti. Pak uděláme jinou sondu a podíváme se zase dál," vysvětlil postup prací archeologický technik.

Průzkum na náměstí budí mezi kolemjdoucími velkou zvědavost. Lidé se u oplocených výkopů často zastavují a vyptávají se na nálezy. Také odborníci jsou zvědaví, jaké objevy průzkum přinese. V roce 2016 našli archeologové v sousedství dominikánského kláštera pozůstatky raně středověké keramiky z 10. století a nelze vyloučit, že osada pokračovala právě až do prostoru Velkého náměstí.