Narodila se tu jako Karasová, provdala se a pracovala tady. Má dvě dcery Libuši a Jaroslavu, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. K životnímu jubileu jí přišla popřát pevné zdraví a stálý optimismus za obec starostka Jana Pišingerová.