Písek – Lidí postižených Alzheimerovou chorobou v posledních  letech rychle přibývá, ale kapacita  zařízení pro pacienty je stále nedostatečná. Platí to také pro Písek a celý region.

Ve městě jsou stacionáře poskytující speciální služby například při Diakonii Českobratrské církve evangelické, Domově důchodců Světlo nebo před dvěma lety otevřená církevní nezisková organizace domácí hospic Athelas. „Zejména s ohledem na avizovaný růst těchto pacientů jsou však tyto služby nedostatečné. Proto vítám právě otevřenou přístavbu  budovy Alzheimercentra Prácheň v Písku," uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.

Pro rodiny, kde některý z členů trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí, jsou denní a pobytové stacionáře velkou pomocí. „Když maminka vážně onemocněla, měla jsem dvě možnosti. Umístit ji do stacionáře, nebo pár let před důchodem  odejít z práce. Maminka je v denním stacionáři Alzheimercentra v Písku a má tu veškeré služby, které bychom doma jen obtížně zabezpečovali," podělila se o zkušenost Jaroslava H.

Písecké středisko je nejstarší v rámci společnosti Alzheimercentrum. Je v provozu již dvacet let a to byl jeden z důvodů, proč bylo vybráno pro přístavbu. „Po dokončení mají klienti nové prostory pro odpočinek a ergoterapie a zaměstnanci lepší zázemí," připomněla ředitelka Alzheimercentra Petra Tesařová.

V přístavbě je mimo jiné nová jídelna a prostory pro ergoterapeutické aktivity a prostorná terasa.

Výročí

Alzheimercentrum Prácheň  Písek založené v roce 1996 jako Prácheňské sanatorium bylo vůbec prvním specializovaným zařízením pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Původní zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou založila Jaroslava Jůzová v roce 1996 tehdy pod názvem Prácheňské sanatorium. „Nastěhovali jsme se  do bývalé ubytovny, která byla  ve velmi špatném stavu, doslova vybydlená. Museli jsme všechny prostory dát do pořádku      a vybavení jsme nakupovali, kde se dalo. Postupně se však podařilo zařízení vybavit," zavzpomínala  spolumajitelka nynějšího Alzheimercentra Jaroslava Jůzová.

Letos společnost do budovy a jejího vybavení investovala z vlastních prostředků 3,3 milionu korun. „Přístavba byla dokončena za jedenáct měsíců od vydání stavebního povolení. Byla to zásluha  použité speciální technologie modulové výstavby," vysvětlil provozní ředitel  společnosti Alzheimercentrum Martin Ježek.

Společnost provozuje devět zařízení specializujících se na komplexní nadstandardní péči o pacienty 
s různými formami demence a důraz klade právě na Alzheimerovu chorobu. Jedno  je ve Slovenské republice. V Jihočeském kraji kromě Písku  jsou to ještě České Budějovice a Loucký mlýn u Vodňan. Společnost se chystá otevřít další střediska. „V některých krajích nám vycházejí podle svých možností vstříc, aby služby pro dlouhodobě nemocné seniory byly  zabezpečené co do kapacity a kvality. Špatnou zkušenost máme s Jihočeským krajem, který nás nezařadil do sítě poskytovatelů těchto služeb. Na jihu Čech péče o lidi 
s demencí rozhodně není saturována," zdůraznila Jaroslava Jůzová.

Společnost Alzheimercentrum má ještě jedno významné prvenství – je  jediným místem v České republice, které poskytuje péči lidem s apalickým syndromem, což je typ těžké poruchy vědomí.