Například dnes Jungmannova ulice se původně jmenovala Dobytčí, ale název se Píseckým nelíbil, a tak došlo na název Široká. „Má dojem, že v Praze se Jungmannova ulice také dříve jmenovala Dobytčí a pak Široká,“ přidal zajímavost ředitel prácheňského muzea Jiří Prášek.

Obecně platí zásada, že dvě ulice či náměstí by neměly mít stejný ani podobný název. Písek má dvě výjimky: Náměstí i ulici mají Mikoláš Aleš a Bedřich Smetana.