Za prvé kvůli kostelu svatého Petra a Pavla z druhé poloviny dvanáctého století a hlavně kvůli náhrobním kapličkám s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy, které jsou kolem něho rozprostřeny.

Původcem myšlenky zbudovat zemřelým na ohradní zdi hřbitova pomníčky ve tvaru liché půlkruhové arkády nesené dvěma sloupy, byl farář Vít Cíza. Za jeho působení v letech 1819 – 1854 byly postaveny téměř všechny kapličky. Pouze kaplička, na které je nápis zaznamenaný ve farní pamětní knize pod číslem 106, pochází z doby, kdy byl farářem František Toušek, který také dotyčný nápis složil a zapsal.

V nynější době je hřbitov dokola obehnán osmdesáti pěti kapličkami. Již pět let probíhá restaurování všech kapliček a hotovo by mělo být koncem letošních prázdnin. Na zrestaurování padly skoro čtyři miliony korun. 

Simona Kubišová