Albrechtičtí připravili opravdu velmi pečlivě a zodpovědně dvě trasy. Kratší trasa (15km) byla určena pro rodiče s dětmi a méně zdatné jedince, delší (35km) vedla náročnějším terénem pro zdatnější cyklisty. Kromě jízdy na kole čekala cyklisty na jednotlivých stanovištích i mnohá překvapení v podobě doprovodného programu, např. komentovaná prohlídka albrechtického kapličkového hřbitova, výstup na rozhlednu Vysoký Kamýk nebo jízda velocipedistů na historických kolech.

Velmi zajímavé bylo také zastavení u rybníka Valenta, kde proběhl pro děti i dospělé veselý a atraktivní sázkový závod laboratorních myší, tzv. Myší steeplechase. V cíli čekala účastníky odměna v podobě tašky s propagačními materiály a mapami. Pro obveselení a doplnění energie po náročném výkonu vyhrávaly country kapely a podávalo se občerstvení.

Pochvala patří také dobrovolným hasičům z Albrechtic, Přešťovic a Jehnědna, kteří zajišťovali organizaci na jednotlivých stanovištích. Při těchto akcích je obzvláště nutné zajišťovat i bezpečnost účastníků na místních frekventovaných komunikacích. I tady musíme vyslovit pochvalu za perfektní zajištění přejezdů. Cyklování v Albrechticích se zúčastnilo téměř dvě stě cyklistů.

Sponzorem akce bylo několik subjektů, zejména Nadace jihočeské cyklostezky, Jihočeský kraj, Píseckem/destinační spol., Reno Šumava a.s., Cyklo Švec a samozřejmě obec Albrechtice. Kouzlo celé akce, ale i akcí podobných spočívá hlavně v setkávání lidí, kteří se cykloturistice věnují, ve výměně zkušeností a ve sdílení společných zážitků. Proto přejeme všem jihočeským a hlavně píseckým cykloturistům i do příštího roku mnoho dalších takovýchto úspěšných akcí.

Mgr. Radmila Nováková