Dvě větve akátu, který roste v blízkosti Kamenného mostu a naklání se přes něj, byly podle znalců v havarijním stavu a bezprostředně ohrožovaly chodce pohybující se pod nimi. Městské služby proto v závěru minulého týdne části odborníkem označených větví ořezaly. Akutní ošetření si podle Marka Žďárského ze znalecké kanceláře vyžádala větev, která se klene přes most, a větev nad chodníkem s navazující cyklostezkou. „Odřezaly se jen jejich části, aby se odlehčila koruna a nehrozilo, že se větvě ulomí. Na podzim pak bude následovat další ošetření těchto větví a celého stromu, který bude výrazně zredukován,“ poznamenal Marek Žďárský, jeden z největších českých odborníků v oblasti péče o stromy.

Jak Marek Žďárský vysvětlil, nestabilita stromu je způsobena lokální hnilobou a extrémním vykloněním. V koruně se již objevily i další defekty, které bude třeba v blízké budoucnosti ošetřit. „Schopnost tohoto stromu přežít je úžasná. Zákrok bylo nutné udělat proto, aby se větvě nevylomily. Kdyby se do akátu vůbec neřezalo, strom by postupně odumřel, a to by byla nesmírná škoda. Řezem se strom vlastně stimuluje k další aktivitě,“ uvedl odborník.

Etážové parkování zvýší kapacitu stání na dvojnásobek.
Nedostatečný počet stání by na sídlišti Jih mohlo vyřešit etážové parkoviště

Po ořezu trnovník obroste novými výhony, se kterými se dá v následujících letech pracovat a může se z nich zapěstovat nový kmen s rozložitou korunou.

Trnovník akát, který roste u dětského hřiště v parku na Mírovém náměstí, musí jít na rozdíl od toho u mostu k zemi celý. Byl vyhodnocen jako nebezpečná dřevina. „Jedná se o strom s rozsáhlou hnilobou kmene ve výrazném náklonu, s podélnými prasklinami. Strom se nachází na dětském hřišti, a proto je pro zajištění provozní bezpečnosti nutné ho co nejdříve pokácet,“ uvedla Radka Frydrychová, soudní znalkyně z oboru ochrany přírody, zpracovávající v této lokalitě ve spolupráci se společností Baobab hodnocení stavu stromů pro město Písek. Z uvedených důvodů proto akát na začátku tohoto týdne městské služby pokácí.