Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu předcházela Nebeská pošta, prostřednictvím které mohli nejmenší poslat přání Ježíškovi.