Na úvod promluvila k přítomným ředitelka Základní umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku Jindřiška Kudrlová, která poděkovala studentům, studentkám a jejich učitelům za jejich dvouleté úsilí a nasazení a pogratulovala jim k dosaženým výsledkům. Následovalo vystoupení několika studentek Akademie s krátkým kulturním programem, a to ve hře na křídlo, ve zpěvu a s ukázkou flamenca.

Poté již na podium postupně přicházeli studenti jednotlivých oborů - hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického, aby z rukou ředitelky ZUŠ převzali diplomy absolventa Akademie umění a kultury Písek.

Na konci téměř hodinu trvajícího programu popřála Jindřiška Kudrlová všem absolventům hodně zdraví a sil do dalšího období, příjemně strávené léto a dodala, že s některými studenty se zřejmě potká i v příštích letech. Na úplný závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, která bývá zpívaná při různých akademických příležitostech.

František Bořánek