„Jediným kritériem při výběru dodavatele je nabídnutá cena. I když jde o drobnější akce, zásluhou výběrových řízení se podařilo dosáhnout významných úspor," zdůraznil starosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Například na opravu osvětlení a elektroinstalace v ZŠ J. Husa rozpočet předpokládal 1,5 milionu korun. Firma Milan Smola elektromontáže Semice zakázku zhotoví za milion korun včetně DPH.

Mezi nabídkami firem, které se ucházely o stavební zakázky v objektech základních škol, byly značné rozdíly. Například českobudějovická firma Binter nabídla výměnu oken ve 13. mateřské škole na sídlišti Jih za 915 tisíc korun včetně DPH, nabídka protivínského Protonu byla zhruba o 150 tisíc korun dražší.

Kvůli tomu, aby se většina prací stihla do zahájení vyučování, budou mít na dvou školách děti o týden delší prázdniny. Důvodem jsou rozsáhlejší stavební práce. V těchto a podobných případech je v pravomoci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvíce pět volných dnů ve školním roce.

Na ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ Jana Husa bude ukončen provoz v pátek 22. června. Práce v ZŠ E. Beneše se týkají rekonstrukce zázemí u tělocvičny a opravy vodovodního řadu. Nejnižší cenu nabídla firma Projektostav Písek. Rozdíl mezi druhou firmou Holan byl v tomto případě minimální. V objektu ZŠ Jana Husa bude třetí etapou pokračovat již zmíněná rekonstrukce elektroinstalace.