Nejinak tomu je i na koupališti na Štědroníně na Písecku, které je zdarma otevřeno nejen návštěvníkům zde ubytovaným, ale i projíždějícím turistům. Během léta se tu střídají skupiny dětí a také různých sportovních klubů.