"Tato škola je velmi vstřícná, dobře s námi komunikuje a spolupracuje. K dnešnímu dni přijala už 164 dětí! Děti ve většině případů nehovoří, nečtou, ani nepíší česky. Učitelé jim pomáhají při jejich zařazení do kolektivu, individuálně s nimi pracují," uvedla Jana Zassiedko, sociální pracovnice a vedoucí služby Arcidiecézní charity Praha.

Ocenila především citlivý přístup školy k žákům, kteří přicházejí z Ukrajiny do pro ně neznámého prostředí. "Myslím, že musíme velmi ocenit přístup vedení školy, a i všech učitelů, kteří se snaží dítě hodnotit podle jeho individuálního pokroku, snaží se najít to, co dítě umí a ne to, co neumí," dodala Jana Zassiedko.

Ve čtvrtek 17. října se ve škole uskutečnila malá prezentace ukrajinské kultury. její součástí bylo vystoupení dětí a jejich maminek, zpěv, recitace, ukázka národního tance. Program zhlédlo téměř 220 žáků. "Do budoucna plánujeme uspořádat další vystoupení pro druhou polovinu školy," slíbila Jana Zassiedko.

Spolupráci hodnotí kladně i škola. Ve čtvrtečním programu se žáci seznámili s historií Ukrajiny, tradicemi a zvyky. "Zazpívali svou hymnu, ukázali další státní symboly, seznámili nás s významnými ukrajinskými básníky, spisovateli, sportovci. Žáci si mohli prohlédnout jejich národní kroje, ikony, učebnice, pohádky a napsat si nějaká slova v azbuce. Nejpůsobivější bylo vystoupení rodičů s dětmi. Zatančili a zazpívali to, co je pro Ukrajinu tak typické," upřesnila zástupkyně ředitele školy Dana Kotrbová.

Připomněla, že velké poděkování patří nejen dětem z Ukrajiny a jejich rodičům , ale i pracovníkům Arcidiecézní charity Praha, zejména Janě Zassiedko, která přátelské setkání zprostředkovala. "Propojování kultur a života lidí je velmi důležité. A nám se to povedlo," uzavřela Dana Kotrbová.