Po velmi úspěšném loňském 1. ročníku literární soutěže O nejkrásnější pohádku uspořádala škola slavnostní vyhlášení výsledků neméně úspěšného ročníku nového.

Co předcházelo? Žáci dostali téma a mohli se s chutí a nadšením pustit do hry na spisovatele. A protože se jim zvolené náměty líbily, do psaní se dali téměř všichni žáci – od těch nejmladších ze třetích tříd až po ty nejstarší a nejzkušenější – žáky vycházející. Do uměleckého klání se zapojily také děti ze ZŠ Jana Husa a ZŠ J. K. Tyla. Měli jsme z toho opravdu radost, bylo totiž z čeho vybírat. Stejně jako loni měla porota i letos velmi těžkou práci, vždyť fantazie dětí nezná hranic, a tak se sešlo velké množství krásných, a hlavně od těch nejmladších i roztomilých pohádek. Ti starší zase dokázali, jak dovedou pracovat s jazykem, jak mají bohatou slovní zásobu a že fantazie není pro ně slovo cizí.
Práce byly přečteny, vyhodnoceny, a tak konečně mohla přijít ta chvíle, kdy se sešli ti nejúspěšnější, aby si převzali diplomy a ceny pro vítěze. Slavnostní atmosféru umocnilo i hudební vystoupení nadějných klavíristek a flétnistů pod vedením pana Mgr. Rudolfa Přiba.

Posluchači si také vyslechli dvě krásné pohádky v podání samotných autorek. Ty tak poprvé zažily nefalšované autorské čtení vlastního díla.

A co dodat závěrem? Jen to, že není úplně důležité, kdo byl nejlepší, ale zjištění, že máme hodně šikovných a snaživých dětí, které se ještě stále chtějí pochlubit tím, co všechno dokáží.

Jen pro pořádek – v nejmladší kategorii zvítězila pohádka „O ovečce s růžovou vlnou“ od Soni Valdaufové, ve druhé kategorii vyhrál Jan Červenka s pohádkou „Šťastný z maličkostí“ a v nejstarší kategorii se nejvíce líbila pohádka Petry Říhové nazvaná „O nečekaném štěstí.“

Zbývá už jen poděkovat panu řediteli Mgr. Filipu Rádrovi za to, že věnoval dostatek finančních prostředků na zakoupení knižních poukázek pro oceněné žáky, porotě za její nelehkou práci, všem, kteří se podíleli na hezkém slavnostním dopoledni, a hlavně vyučujícím, kteří dětem věnovali čas a pomáhali jim při tvorbě jejich literárních dílek.
Už teď se těšíme na další pěkné texty těch, kteří se budou chtít v příštím ročníku pochlubit svou prací.

Kroužek kreativního psaní při ZŠ E. Beneše Písek