Během večera byly předány Ceny Příběhů bezpráví třem pamětníkům za jejich odvážné postoje a vzdor vůči komunistickému režimu. Téměř 400 zapojených škol si letos vybírá z nabídky čtyř filmů, které se tematicky vztahují ke komunistickému státnímu převratu v roce 1948. Školy obdrží také unikátní deskovou výukovou hru Operace Paměť, přibližující netradiční formou konkrétní osudy lidí, kteří aktivně vzdorovali komunistickému režimu v Československu.

Za 13 let proběhl projekt Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách na 2060 školách, do nichž přinesl 42 filmů. Celkově se podařilo během 13 let uspořádat 7844 projekcí s besedami s pamětníky, kterých se účastnilo na 323 844 žáků. Také v letošním roce se na stovkách českých základních a středních škol během listopadu uskuteční filmové projekce doprovázené besedami s pamětníky, historiky i filmaři s tematikou moderních československých dějin. Žáci a studenti dostanou tentokrát příležitost dozvědět se především, co předcházelo osudovým událostem z února 1948, jaký byl jejich průběh a důsledky pro směřování naší země na dalších čtyřicet let.

K aktuálnosti odkazu událostí, které znamenaly ztrátu demokracie a svobody, říká ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota: „Mladí lidé by si měli uvědomit, že demokracie není samozřejmá, že je třeba o ni pečovat. Je to důležité zejména v době, kdy je oslabována. A k tomu v České republice dochází.

Naše společnost se jakoby vzdává některých prvků demokratického systému. Politika se stává doménou antisystémových populistů, demagogů a xenofobů. Nejen z jejich strany dochází k relativizaci zločinné podstaty předlistopadového režimu. Mnozí politici ve společnosti rozdmýchávají napětí a přitom přiživují různé nejistoty a strachy. Je omezována svoboda masových médií, která by měla nezávisle kontrolovat fungování demokratického zřízení.“

Filip Šebek