Žaloba zoo míří proti rozhodnutí odboru regionálního rozvoje, územního plánování atd., kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti zamítavému rozhodnutí táborského stavebního úřadu o žádosti o dodatečné povolení stavby.
Podle zoo zmíněné stavby zlepšují podmínky pro využití nezastavěného území pro účely rekreace, platná územní dokumentace je nevylučuje  a podle zákona o územním plánování je tedy bylo možné v území umístit. Krajský úřad se tím  prý nezabýval a pouze převzal argumenty města.

Zoo polemizuje s pojmy rozhodnutí a  míní například, že i zvířata žijící v zoologických zahradách jsou zvířaty hospodářskými, tedy takovými, která měla  zoo  podle  výzvy k nápravě v místě chovat –  jsou přece chována pro podnikatelské účely, pro vlastní chov a předvádění za úplatu.

Žalobce uvádí, že v minulosti, kdy podnikal jako Ranč Větrovy, mu ve věci byla řada staveb povolena – nebyly tedy v rozporu s územním plánem. Jakmile však prý získal licenci k provozování zoo, „již mu je najednou povolit nelze"…
Předkládá řadu předchozích rozhodnutí a stanovisek, jimiž chce doložit, že „do poslední doby nebylo pro správní orgány nijak problematické to, že se na předmětných pozemcích vytváří areál zoologické zahrady".

Zoo ve své žalobě uzavírá, že rozhodnutí Krajského úřadu je nezákonné a fakticky nepřezkoumatelné, není z něj prý zřejmé, v čem je rozpor s územním plánem spatřován. Navrhuje soudu, aby rozhodnutí obou správních orgánů zrušil a věc vrátil druhému stupni.

Krajský soud poté vyzval účastníky řízení o dodatečném povolení stavby ohrazení, voliér, dřevěného přístřešku a zimoviště na vyjmenovaných pozemcích v Horkách u Tábora, kteří budou chtít uplatňovat práva osob na řízení účastných, aby to sdělili soudu do 1. března.

Podle žaloby má jít o 25 fyzických osob a další právnické. Žalobu zoo správní soud včera zveřejnil na svých webových stránkách.