Z pojistné smlouvy, datované 2. červencem, měl její bratr jako osoba oprávněná inkasovat plnění 1 283 457 Kč. Pojišťovna pojala podezření a podala trestní oznámení na poradkyni. Orgány činné v trestním řízení dospěly k názoru, že paní M. sepsala ve spolupráci s bratrem zesnulé pojistnou smlouvu až poté, kdy se dozvěděla o tragické události ve Slovinsku a antidatovala ji. Stejně tak podle obžaloby sepsala se stejným datem pojistnou smlouvu na Daniela L. (22), přítele zahynulé dívky (byl za způsobení nehody obviněn a odsouzen k podmíněnému trestu).

Ukázalo se, že na smlouvách jsou špatná čísla osobních dokladů. Znalec shledal podpisy obou pojištěnců nepravými. Poradkyně a bratr zahynuvší dívky Karel byli obžalováni z pojistného podvodu.

Paní M. u soudu tvrdila, že návrhy smluv byly sepsány a podepsány skutečně v pátek 2. července 1999 v hotelu Švanda dudák ve Strakonicích. Tehdy také inkasovala první pojistné, které za oba zaplatil Daniel L. Pojištěnci u sebe neměli doklady, slíbili jí čísla zavolat, ale když tak neučinili, napsala do smluv vymyšlená data; v praxi pojišťovny bylo, že se dala později opravit, jako například při výměně průkazů nebo změně bydliště. Vybrané pojistné prý chtěla poslat druhý den bankovním převodem, ale příslušný peněžní ústav změnil praxi a v sobotu měl zavřeno. Poukázala je tedy první pracovní den po svátcích, kdy též dodala do pobočky podepsané smlouvy. Zašla rovněž za otcem pojištěné dívky pro souhlas s tím, že pojistné půjde z jeho účtu - a tehdy se podle vlastních slov dozvěděla, co se ve Slovinsku stalo. Následně vyrozuměla bratra dívky, že z její smlouvy je onou oprávněnou osobou on. On pak také podepsal tiskopis oznámení pojistné události. Pojišťovnu vyrozuměla až poté, kdy měla potřebné doklady - např. úmrtní list.

Daniel L. jako svědek řekl, že před cestou ho matka přemlouvala k uzavření pojistky a doporučila mu svou známou, paní M. V hotelu v pátek 2. července smlouvu uzavřeli; odskočil si k tomu z práce. Později přišla Kateřina a i ona svou smlouvu podepsala. Prohlásil, že podpis na smlouvě je jeho.

Nepravé podpisy…?

Soudní znalec, který porovnával sporné podpisy na obou pojistných smlouvách s jinými texty Kateřiny a Daniela, řekl, že shledal tak výrazné rozdíly, že mu dovolují kategorický závěr - smlouvy tyto osoby nepodepsaly. K názoru znalce Daniel tvrdil, že nemá natrénovaný podpis, že není schopen podepsat se vždy stejně, a že utrpěl zranění pravé ruky. K tomu expert sdělil, že měl k dispozici dost jeho pravých podpisů z let 1997-2000, a na všech, nejen těch údajně ovlivněných zraněním, našel stejný "rozházený systém". Ostatně žádný projev nějakého zranění nikde na podpisech L. neshledal. K otázkám, zda Kateřinu mohl podepsat na smlouvě její bratr, znalec konstatoval četné podobnosti. Podstoupit zkoušku písma, navrhovanou soudem, obhájce Karlu T. nedoporučil: prý nechce dopustit, aby se jeho klient "dál psychicky týral".

Otec Kateřiny uvedl, že večer před odjezdem mu dcera řekla, že se pojistila, a dala mu i formulář pro trvalý příkaz k platbě jejího pojistného.

Státní zástupce měl za jednoznačný důkaz grafologický posudek. Domnívá se, že Karel T. mladší se podílel i na vypracování sestřiny smlouvy, protože "jen on z ní mohl mít prospěch". Obhájce nepochyboval, že smlouvy byly uzavřeny 2. července v hotelu. Postup Jaroslavy M. při uzavírání a předávání smluv na pobočku odpovídá tehdejší praxi v pojištovně. "Pokud pochybila, pak v tom, že uvedla na smlouvu jiná čísla dokladů pojištěnců, snad aby mohla vyinkasovat provizi, ale to pro platnost smluv nebylo rozhodující a nenaplňuje to znaky pojistného podvodu," řekl obhájce. Logiku má podle něho i odkázání pojistného plnění bratrovi, na něhož byla Kateřina po rozvodu rodičů fixována.

Soud poté v roce 2001 M. i T. zprostil obžaloby, protože nebylo prokázáno, že by žalované skutky byly trestnými činy. U obžalované M. byly náznaky možného nepoctivého jednání, ale ze svědectví pracovníka pojišťovny vyplývá, že nešlo o tak zásadní prohřešky, které by poradkyni usvědčovaly z nekalostí. "Grafologická expertiza o nepravosti podpisů Kateřiny a Daniela na pojistných smlouvách má svou váhu, ale je to pouze jediný důkaz, nepostačující k tomu, aby byly odstraněny pochybnosti o skutkovém ději," řekl předseda senátu.