Jak jsme uvedli loni 25. května, SK Dynamo ČB měl zaplatit pokutu 900 000 korun za nedodržení smlouvy s podnikatelkou Monikou Burgrovou – Eurofootball z Prahy z 13. května 2009.

V ní se Dynamo zavázalo mj. dodávat partnerovi  reklamu. Žalující společnost měla poskytnout odměnou mj. dodávku textilního vybavení Adidas v hodnotě 1,8 milionu korun na sezonu. Dynamo se zavázalo zajistit, aby všichni hráči a trenéři A–mužstva oblékali v utkáních výhradně produkty Adidas, ev. obuv Nike,  dodané prostřednictvím žalobkyně. Klub měl Burgrovou informovat o individuálních smlouvách hráčů s konkurencí. To podle žalobkyně Dynamo od začátku neplnilo.

Podnikatelka 15. února 2010 od smlouvy odstoupila a Dynamo zažalovala o čtyři miliony. Z toho 3,3 milionu vyčíslila za porušení ujednání o užívání výstroje hráči v 66 případech. Každé jednotlivé porušení sankcionovala smluvní pokutou 50 000 Kč. Dynamo oponovalo, že smlouva byla přece uzavírána tak, aby odpovídala praxi. Je prý sotva možné koupit hráči z Brazílie kopačky Adidas na jeden zápas, když hráč chce podat maximální výkon, aby se zalíbil, a odmítne proto hrát v nevyzkoušené obuvi.

Hráči, kteří dle žalobce porušili smlouvu, měli dle Dynama výjimku – byli už předtím vázáni individuální smlouvou s jiným dodavatelem. Žalobkyně zase argumentovala, že o takových smlouvách měla být informována předem.  Ty předložené dodatečně nebyly smlouvami  s konkurenty, ale s manažery hráčů. Dle smlouvy museli podle ní její zboží obléci všichni hráči, kteří nastoupili k utkání Dynama, tedy i ti „na testech".
Soud vyslechl řadu svědků. Například Pavel Tobiáš, tehdejší trenér A–týmu, potvrdil směrnici klubu o individuálním nakupování kopaček. Klub hráčům poskytoval jen příspěvek, řekl. „Já jako trenér chci, aby hráč hrál. Na kopačky se mu nedívám," dodal

Krajský soud uzavřel, že Dynamo neplnilo povinnosti klubu vyplývající ze smluvního vztahu o exkluzivitě, nenaplnilo závazek o počtu log partnera na reklamních panelech na stadionu, neinformovalo jej o individuálních smlouvách hráčů ve sjednané lhůtě, jeho hráči nepoužívali výhradně kopaček Adidas. Rozhodl se ale moderovat výši požadované pokuty. Upřednostnil její výchovnou funkci a stanovil ji na 900 000 korun.

Vrchní soud v Praze (VS) jako odvolací konstatoval, že rozhodnutí o uložení pokuty půl milionu je správné. Dynamu bylo prokázáno devět případů porušení povinnosti poskytnout reklamní panely a jeden případ porušení povinnosti ústrojové kázně týmem jako celkem. Pro tyto případy činila pokuta po 50 000 Kč, a ta není nepřiměřená. V otázce kopaček VS uzavřel, že někteří hráči prokazatelně individuální smlouvy měli, a  budějovický soud má znovu zvážit, zda došlo k porušení výstrojové kázně hráči na testech  aj.

Pravomocně přisouzených půl milionu Dynamo zaplatilo ještě před pokračováním jednání o zbytku žaloby. Strany pak rekapitulovaly postoje – Dynamo například „přečetlo" rozhodnutí VS jako konstatování, že individuální smlouvy  prokázalo.
Soud poté přistoupil k předkládání  „kompromitujících" fotografií hráčů s jinou výstrojí v jednotlivých zápasech, a strany se k nim vyjadřovaly. Přesvědčivě hráče identifikoval manažer týmu Roman Rogoz – s komentářem, že ten a ten byl na hostování, ten asi týden na zkoušce, tihle měli smlouvy s jiným dodavatelem atd.

Nakonec soud rozhodl, že Dynamo má zaplatit žalobkyni 250 000 korun s úrokem.

Soudkyně uvedla,  že má za prokázané porušení smlouvy o užívání kopaček Adidas ve 22 případech, z toho některými hráči opakovaně. Z toho už VS ve svém rozhodnutí označil ty, kteří podle něj měli v době uzavírání smlouvy s Burgrovou  individuální smlouvy s jejím konkurentem. Jejich nastupování v kopačkách jiné značky tedy nebylo porušením smlouvy. Krajský soud k nim nyní přidal další. „Byť se ustanovení o používání obutí žalobkyně vztahovalo na všechny, kteří k zápasu nastupují, je asi z hlediska sportovní praxe nemožné, aby klub příslušné kopačky zabezpečil i pro testované, hostující, nekmenové hráče,"  řekla  soudkyně.  Jde k tíži žalované, že si to neohlídala ve smlouvě. Přihlédla ale k fotbalové realitě a ústrojovou nekázeň zkoušených hráčů nehodnotila jako porušení smlouvy s Burgrovou.

Tohoto porušení se ale dopustili ve dvou utkáních čtyři  hráči. „To byli kmenoví hráči Dynama, kterému tak nic nebránilo zabezpečit,  aby dodrželi smlouvu," uvedla soudkyně dále. Těchto celkově pět porušení podléhá sjednané smluvní pokutě po 50 000 Kč, tedy v souhrnu 250 000 korun, které má Dynamo Monice Burgrové zaplatit. Rozsudek není v právní moci.