„Hned po instalování značek s oznámením, že se v obci měří rychlost, jsme s některými místními lidmi zaznamenali, že je někteří řidiči začali respektovat a zpomalují,“ uvedl starosta Bernartic Pavel Souhrada. Do této doby býval největší problém na vjezdu do městysu ve směru od Tábora.

Úsekové měření rychlosti je v obou směrech a pro Bernartice je zajišťuje město Milevsko. „Měřiče rychlosti jsou instalovány ve směru na Tábor při výjezdu z náměstía při výjezdu z Bernartic. Ve směru na Písek jsou instalovány při vjezdu do Bernartic a při vjezdu na náměstí. Bude zde probíhat obousměrné měření rychlosti,“ vysvětlila vedoucí milevského odboru právních služeb, přestupků a kontroly Petra Burdová.

Přestupky z úsekového měřiče rychlosti se řeší denně. „Provozovatel vozidla obdrží od správního orgánu výzvu k zaplacení určené částky. Je-li určená částka ve výzvě uhrazena nejpozději v den splatnosti, správní orgán věc odloží, v opačném případě pokračuje v šetření přestupku,“ upřesnila Petra Burdová.