Žalobce chtěl odpovědí reagovat na stať „Spotřebitelský test" s podtitulkem
„O tom, kde lidé nakupují, rozhodují služby".  Ta byla uveřejněna formou inzerce v jednom moravském deníku 
23. května 2003.

Krajský soud v Č. Budějovicích 23. února 2004 žalobu zamítl. Uzavřel, že nejsou splněny předpoklady pro uložené povinnosti žalovanému uveřejnit žalobcem požadovanou odpověď.

Vyšel z § 5 tiskového zákona, podle něhož vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci v periodickém tisku.  To vylučuje užití ustanovení tohoto zákona k institutu odpovědi.
Vrchní soud v Praze rozhodnutí 14. prosince 2004 potvrdil a společnost B. podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Domnívá se, že není-li zveřejněná inzerce dostatečně odlišena od ostatních redakčních sdělení, není možno se na § 5 tiskového zákona odvolávat a vydavatel má v takovém případě plnou odpovědnost za pravdivost údajů zveřejněných v textu.
Inzerce je nadto sdělením a obsahuje-li tvrzení, které se dotklo jména a dobré pověsti žalobce, měl dotčený právo požadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi.

NS  ale shledal, že dovolání není přípustné. Nedospěl totiž k závěru, že by napadený měl ve věci samé po právní stránce zásadní význam –  nejde totiž o právní otázku, která 
v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo která je soudy rozhodována odlišně.

„Soudy obou stupňů vycházely důsledně ze zcela přehledného znění ustanovení § 5 tiskového zákona, podle něhož vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém tisku," řekl NS. Proto podle něj není možné dovozovat povinnost vydavatele uveřejnit požadovanou odpověď.

Sporný text byl zveřejněn 
v deníku jako inzerce, a byl  takto také označen. Otázka dovolatele, zda toto označení bylo dostatečně výrazné, nemá význam, protože zákon v tomto smyslu nemá žádné konkrétní požadavky a samotné označení umožňovalo ověřit, že se o inzerci skutečně jedná, uvedl Nejvyšší soud v rozhodnutí.

Dovolání žalobce proti rozhodnutí budějovického soudu proto jako nepřípustné odmítl.