24. července v 10.49 hodin: V areálu firmy v ulici Na Rozhledně se neoprávněně zdržují nějaké osoby. Hlídka MP v areálu uvedené firmy nalezla ženu z Vejvanova a muže z Lipové-lázně. Žena i muž (bezdomovci) byli po upozornění z místa vykázáni.

24. července ve 14.05 hodin: Ve Dvořákově ulici se nachází osoba, po které je vyhlášeno celostátní pátrání. Hlídka MP v ulici nalezla osobu odpovídající popisu hledaného. Na základě zákonných oprávnění byl muž převezen na PČR, kde byla výše uvedená událost ověřena jako pravdivá. Muž následně předán PČR.

25. července v 02.10 hodin: Po fasádě domu v Jablonského ulici stéká větší množství vody. Na místě hlídka zjistila, že voda vytéká na fasádě ve výši druhého patra. Dále bylo zjištěno, že unikající voda uvedla mimo provoz el. rozvody v celém domě a vyplavila byty v nižším patře. Strážníci po opakovaném bouchání na dveře bytu v 2. patře zkontaktovali nájemníka. Ten byl seznámen se zjištěnými skutečnostmi. Následně bylo zjištěno, že došlo k havárii (prasknutí) na teplovodní stoupačce. Nájemník provedl okamžité opatření a ve svém bytě vypnul přívod vody. Škoda na majetku nebyla vyčíslena. Událost je v řešení DBS Písek.

26. července v 00.19 hodin: Anonym oznámil nález ptáka - dravce (bez určení druhu) na parkovišti v ulici Na Stínadlech. Hlídka po příjezdu na místo nalezla mladě dravce, kterého odchytila, umístila do klece a převezla do Záchranné stanice živočichů Makov.

26. července v 17.30 hodin: Pracovník bezpečnostní služby marketu Tesco oznámil, že zadrželi osobu, která zde zcizila zboží. Na místě hlídka kontaktovala oznamovatele. Ten jí předal osobu, která zde zcizila zboží (3x triko a 3x reproduktory v hodnotě 1467 Kč) s úmyslem za ně nezaplatit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu mladší 15 let, byla tato osoba převezena do místa pobytu (výchovného ústavu), kde byla předána odpovědnému vychovateli. Odcizené zboží bylo vráceno.

27. července v 19.20 hodin: U pláže Šarlatského rybníka je větší množství uhynulých ryb. Hlídka zjistila, že u pláže je v rybníku cca 50 ks uhynulých ryb. Následně hlídka kontaktovala obyvatele domu v areálu Šarlatského rybníka. Ti uvedli, že situace na místě trvá už asi tři dny a správce (Blatenská ryba) již situaci řeší. Správce rybníka dále uvedl, že se jedná o problém s okysličováním vody, kdy hynou tzv. bílé ryby (plotice, cejni atd.). Situace s okysličováním vody se neprodleně řeší.

27. července ve 20.20 hodin: Na ubytovně Laguna se na jednom z pokojů neoprávněně zdržuje muž, který byl již dříve vystěhován. Na místo vyslána hlídka, která v pokoji ubytovny nalezla neoprávněně se zdržujícího muže z Českých Budějovic. Ten byl po upozornění z ubytovny vykázán.

28. července v 19.17 hodin: V Nádražní ulici se pohybuje žena s nákupním vozíkem. Hlídka MP v ulici nalezla ženu, která tlačila nákupní vozík marketu Albert. Po zjištění totožnosti žena uvedla, že vozík má zapůjčený od pracovnice informačního úseku uvedeného marketu. Hlídka následně kontaktovala pracovnici informací v marketu Albert, která uvedla, že žádné ženě nepovolovala, aby s nákupním vozíkem odjížděla od okolí marketu. Žena se následně doznala, že svévolně s vozíkem od marketu odjela. Událost byla řešena uložením pokuty příkazem na místě. Nákupní vozík předán zpět do marketu Albert.

29. července ve 14.22 hodin: V Třebízského ulici se pohybuje mladík v bílém oblečení a inhaluje nějakou látku z plastového sáčku. Hlídka na uvedeném místě zadržela muže z Písku, který svým chováním a jednáním budil veřejné pohoršení (pokřikoval na procházející osoby, válel se po chodníku apod.). Uvedeným jednáním se dopustil přestupku, za který mu byla uložena pokuta.