Do areálu vnikli tehdy nejméně čtyři pachatelé přes plot. Po vypáčení sklepního okna vnikli do budovy Služby kriminální policie a uvnitř vypáčili dveře kanceláří. Na podlahu uložili zápalný systém, násilně otevřeli plechové skříně a z nich vyňali spisový materiál, který uložili na podlahu. Polili jej směsí benzínu, petroleje a nafty, a iniciovali časový mechanismus nástražného systému.

Výbuchem a požárem byly zničeny všechny vyšetřovací spisy a přílohové materiály uložené v zasažených kancelářích. Z činu byl obviněn Jindřich S. Podle orgánů trestního řízení jednal s ostatními v úmyslu znemožnit trestní stíhání několika obviněných pro rozsáhlá vloupání.

Krajský soud v Táboře ho uznal vinným obecným ohrožením a útokem na státní orgán. Za to mu uložil deset let do věznice se zvýšenou ostrahou.  Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl.
Jindřich S. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Tvrdí, že neexistuje procesně použitelný důkaz proti němu. Stěžejní výslech utajené svědkyně prý byl proveden v rozporu se zákonem.
NS po přezkoumání věci uzavřel, že táborský soud zjistil skutkový děj správně a důkazy pečlivě zhodnotil. Nepřímé důkazy zcela jednoznačný uzavřený řetězec a je z nich možné vyvodit jediný závěr –  o vině obžalovaného, řekl.

Ucelenou strukturu nenarušuje ani výpověď utajované svědkyně, právě naopak, pokračoval dovolací orgán.  K jejímu výslechu mimo jednací síň soud přistoupil důvodně, protože v posledním období měla výhrůžné telefonáty z anonymních čísel. S obsahem její výpovědi byl obžalovaný následně seznámen a neměl připomínky. Je také zřejmé, že prostřednictvím předsedy senátu jí mohl klást otázky.


Proti Jindřichovi S. nebylo její svědectví jediným důkazem. Byl usvědčen mj. i výpisem telefonních kontaktů 
z kontrolních buněk v dosahu signálu z Plavské, výpovědi policistů potvrzují, že prostředí, kde byl čin spáchán, znal, věděl, kde jsou trestní spisy týkající se jeho obvinění uloženy atd. Usvědčuje ho i nález listinných materiálů 
z vyšetřovacího spisu jedné 
z kauz při domovní prohlídce. Na místě byl zničen pouze spis týkající se jeho samotného a spolupachatelů.

Proto NS dovolání Jindřicha S. v roce 2006 odmítl.