Obviněný muž vysvětloval, že se cítil ohrožen, jeden z účastníků konfliktu mu předtím vyhrožoval. Soud ho uznal vinným  ublížením  na zdraví z omluvitelné pohnutky 
a uložil mu osm měsíců nepodmíněně a zákaz řízení na dva roky. Má též nahradit škodu.

Krajský soud ale konstatoval, že o skutkovém ději přetrvávají pochybnosti, a vrátil věc  soudu  prvního  stupně k doplnění dokazování.

Polepšitelný zloděj?

Pan J. D. byl obžalován z krádeže  láhve  červeného  vína v supermarketu a protože krátce předtím byl za obdobný skutek potrestán, šel před táborský soud.

Ten ho obžaloby zprostil 
a věc postoupil městskému úřadu k posouzení jako přestupek. Stížnost státní zástupkyně zamítl krajský soud a věc šla k Nejvyššímu soudu ČR (NS) s poukazem na trestní zákon, podle něhož lze recidivistu postihnout bez ohledu na výši způsobené škody.

NS konstatoval, že šlo o krádež věci velmi nízké hodnoty. Pohrůžkou trestem bylo na obviněného působeno předtím jen krátkou dobu, prý hrozbu snad ani ještě nevzal do úvahy.

Nepochybně muž nežije řádným životem, ale za daných okolností lze projednání před magistrátem ještě akceptovat.

Kradl spoluvězeň?

Dva Češi se setkali v rakouském vězení a jeden požádal kolegu, který šel domů dřív, aby něco vyřídil matce v Budějovicích.

Tak se stalo, ta posla nechala dvakrát přespat a po druhé návštěvě zjistila, že zmizelo synovo auto zaparkované před domem a  jí peníze a šperky z obýváku. Nevěděla si rady a věc oznámila policii až po návratu syna, asi za rok a půl. Posel pak při vyšetřování krádež popřel.
Okresní soud v Českých Budějovicích konstatoval, že skutek se stal, věci byly odcizeny a posel je důvodně podezřelý. Není však proti němu žádný důkaz. Vzhledem k prodlevě od poslední kontroly věcí v bytě ke zjištění krádeže je možné, že je odnesla jiná osoba. Obviněného proto obžaloby zprostil.

Krajský soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil první instanci.

Pochybnosti nad zmizením šperků jsou opodstatněné, ale odcizení auta prokazatelně poškozená zjistila bezprostředně s ukončením pobytu známého jejího syna. Soud se proto musí zabývat zjišťováním následného pohybu vozidla a případnou souvislostí 
s osobou obviněného.

Podrobnosti o všech rozhodnutích najdete na webu Deníku.