Strážníci uvedeného mladíka vyzvali, aby toho nechal a prokázal svou totožnost. Po prokázání totožnosti byla muži uložena pokuta za zničení, resp. poškození cizí věci. Škoda, která zde vznikla potrháním plakátů, byla v zanedbatelné výši.