Odvolací instance jen přesněji vyjádřila subjektivní stránku činu: že totiž obviněný zpracoval analýzu nehody  v úmyslu vyhovět zadání obhájkyně obviněné řidičky, když při vědomí si skutečností nesprávně vyhodnotil stopy. Podával posudek nejméně se srozuměním, že přehlíží zadokumentované skutečnosti, aby stanovil střetovou konfiguraci jinak, než jaká byla.

Šlo o nehodu, kterou měla řidička Petra (24) v březnu 2009 v Katovicích, po níž byla obžalována za ublížení na zdraví. Její obhájkyně požádala ing. Š. o analýzu nehodového děje s tím, že pokud najdou řešení, které bude odpovídat místu střetu v pravé polovině vozovky, znalecký posudek vypracují, a pokud bude v levém jízdním pruhu, pak posudek vypracovávat nebudou.

Pan Petr pak podal neúplný a nesprávný posudek. Uzavřel, že se auta střetla ve středu vozovky. Podle jiných znalců ale obžalovaná v důsledku nepřiměřené rychlosti v zatáčce vybočila do protisměru.

Obviněný tvrdil, že s kolegou analyzovali střet  a opravdu neúmyslně stanovili chybně vzájemnou střetovou polohu aut. To částečně vedlo i k tomu, že některé stopy vyhodnotili jako nereálné.    Proti roz᠆sudku se odvolal. Obhájce Tomáš Sokol předložil odborné vyjádření dalšího znalce, který označil závěry ustanoveného kolegy za technicky nepřijatelné a ústavní posudek by prý neuznal ani žákům magisterského studia.  Na nehodový děj mohou být různé názory a považovat jen proto jeden z nich za úmyslně chybný je dle obhajoby nepodložené.

Krajský soud ale rozhodl, jak uvádíme v úvodu. „Jednání obviněného už nebylo vyjádřením jiného znalostního názoru, ale evidentním deformováním vstupních údajů,      o nichž nemohl nevědět," řekl předseda senátu. „Stopy na místě nehody mu nemohly uniknout, ale ponechal je bez povšimnutí."
Za trestný čin křivé výpovědi uložil ing. Š. stejný trest jako předtím strakonický soud. Podrobnosti www.ceskobudejovicky.denik.cz.