Svého protiprávního jednání se dopustila v letech 2016 a 2017, kdy pravděpodobně neoprávněně pobírala dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, neboť státnímu orgánu neuvedla, že obdržela jinou platbu a v zákonné lhůtě osmi dnů neoznámila změnu o skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku. Tím neoprávněně získala finanční hotovost převyšující 121 000 korun. "Její trestní stíhání je vedeno na svobodě a lze předpokládat, že jí vyvstane kromě trestního řízení ještě povinnost peníze vrátit zpět," informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.