Nejvyšší soud ČR (NS) totiž zamítl jeho dovolání proti rozsudku, jímž  vrchní soud zamítl žalobu o určení, že vklad nemovitého majetku pivovaru do společnosti Pivo Eggenberg A. D. 1560, s. r. o., (dále A. D.), proti stanovení obchodního podílu ve výši  jen 30 % je neúčinný a majetek má být vydán do konkurzní podstaty Pivovaru Eggenberg.

Krajský soud v Č. Budějovicích žalobě v květnu 2010 vyhověl. Vrchní soud ale konstatoval, že žalobce přes poučení o koncentraci řízení k okamžiku skončení prvního jednání netvrdil žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno 
v okolnosti založení žalované shledat úmyslný neúčinný úkon. Proto žalobu zamítl.

Žalobce podal dovolání.  Podle něj šlo o úmyslně zkracující právní úkon, který by byl promlčen až po pěti letech – smyslem založení s. r. o. bylo tzv. „uklizení majetku" před věřiteli při vědomí, že pivovaru hrozí konkurs. NS ale konstatoval, že právní posouzení věci odvolacím soudem je správné, a dovolání úpadce  zamítl.

Děda týral vnučku

Ani u Ústavního soudu ČR neuspěl J. S.  se stížností na rozhodnutí trestních soudů v Táboře a NS o jeho potrestání podmínkou za týrání svěřené osoby, vnučky, fyzickým trestáním a systematickým psychickým terorem nejméně od ledna 2009 do května 2010 ve městě na Táborsku.

Okresní soud v Táboře mu za to v květnu 2011 uložil 30 měsíců podmíněně na tři roky a krajský soud jeho odvolání zamítl. Obžalovaný pak podal dovolání. Jeho jednání prý nemělo intenzitu trestného činu. Nikdy vůči vnučce fyzický trest nepoužil, ani jakýmkoli zlým nakládáním vůči ní neprojevoval vyšší stupeň necitelnosti a bezohlednosti. Nikdy na ní nebyly zjištěny stopy fyzického násilí. Vždy s ní řešil vše po dobrém.

Z dokazovaní i znaleckých posudků podle něho jasně vyplývá jeho upřímná starost 
o vnučku. Navrhoval, aby jako plnoletá byla znovu vyslechnuta, a poukázal na její písemné prohlášení, že vypovídala nepravdivě. Nejvyšší soud však loni v červenci jeho dovolání odmítl jako neopodstatněné (Deník 9. 8. 2012).

J. S. podal ústavní stížnost. Ústavní soud uzavřel, že ani on nemá důvod pochybovat o vině stěžovatele. Jeho stížnost odmítl.