„Celníci zavítali i do jedné z trafik v Písku. Při kontrole nalezli devatenáct kartonů cigaret. Část z nich byla bez kolků a ostatní kolky měly, ale nebyly české.

Dále celníci zajistili čtyři krabičky řezaného tabáku, který byl neoprávněně označen značkou známého výrobce,“ řekl za celníky Vladimír Pešek a dodal, že majitelka měla nelegální zboží schované v automatu na kávu. Nekolkovaný tabák celníci objevili i na dalších dvou místech města.

Při domovních prohlídkách nalezli 135 kartonů cigaret a 72 krabiček řezaného tabáku. U člověka, který tyto tabákové výrobky dodával nalezli dalších 123 kartonů cigaret.

Celkem bylo zajištěno 277 kartonů cigaret, 46 samostatných krabiček cigaret a 4680 gramů řezaného tabáku, který byl neoprávněně označen značkou známého výrobce. Šest kartonů cigaret bylo bez kolků a ostatní byly s ukrajinskými, slovenskými a běloruskými kolky. Únik jen na spotřební dani byl vyčíslen na 108 276 korun.

V současné době je případ nadále v šetření celníků, mimo jiné probíhají laboratorní rozbory zajištěných tabákových výrobků. Po doručení potřebných odborných vyjádření bude věc předána s návrhem na zahájení trestního stíhání podezřelých osob, kterým hrozí trest odnětí svobody až na tři roky nepodmíněně, zákaz činnosti a peněžitý trest.