Josef Bürger (63) z Českého Krumlova se ani po pěti letech nesmířil s odsouzením za vraždu.

Zabil 11. srpna 2003 odpoledne v Českém Krumlově svou 48letou družku.

Ten den se vrátil opilý taxíkem domů. Po rozepři ženu bodl kuchyňským nožem o délce čepele 10 cm nejméně třikrát do hrudníku. Zemřela na poranění srdce.

Nevinen?

Bürger skutek popírá. Lidé slyšeli z bytu křik, který asi po deseti minutách utichl. Obviněný později jedné svědkyni řekl, že družka je mrtvá. Další svědek křiku z domu pak zaklepal na okno, aby vyřídil vzkaz, a otevřel mu obviněný.

V dubnu 2004 u krajského soudu Bürger tvrdil, že když se tehdy vrátil, žena mu nadávala, řvala, že ho zabije, bila ho do prsou a vzala nůž, se kterým mu šermovala před obličejem.

Dostal prý strach, chytil ji za ruku, ona mu vyčítala, že jiný to umí líp než on, že spolu chodili do kukuřice. Mlátila do něho, oči prý vykulené, a nějak vzala nůž, asi v sebevražedném úmyslu. Odstrkoval ji, a jak sebou trhla, spadli.

Zvedl se a šel kouřit. Když se vrátil, našel ji na zemi s nožem v ruce a s jednou rankou. V šoku ji začal křísit, řekl sousedce, aby zavolala lékaře, a odešel. Dal klíč bratrovi, aby mu venčil psa.

Lékaři vyloučili, že by si tři rány nožem žena zasadila sama. A jiný než Bürger v bytě nebyl…

Obhájce, před jehož řečí se Bürger pokřižoval, žádal doplnit dokazování posudkem na poškozenou, která prý pila a měla sklony k agresivnímu chování. Chtěl výslech jejího bývalého manžela. Vytkl znalcům, že nebyli schopni určit, kterou rukou byly rány vedeny: obžalovaný prý není schopen držet pevně nůž v pravičce, což by měli potvrdit neurologové.

Soud Bürgera uznal vinným trestným činem vraždy a uložil mu třináct let. Obžalovaný, pohybující se o francouzských holích, se při vyhlašování zhroutil a byl odnesen k ošetření. Ve vazbě pak krátce držel hladovku, ale po měsíci si opakovaný rozsudek vyslechl už v klidu.

Bürger už byl mnohokrát odsouzen, mj. pro napadení veřejného činitele, výtržnictví, čtyřikrát i pro ublížení na zdraví. Vrchní soud mu trest snížil na jedenáct let.

Chce další svědky

Z vězení odsouzený letos podal krajskému soudu návrh na obnovu řízení.

Opakoval, že je nevinen, a navrhl slyšet asi pětadvacet svědků – z rodiny včetně synovců a neteří, sousedy, známé, policisty.

Ve čtvrtek byl z výkonu trestu eskortován k projednání věci. Předseda senátu mu připomněl, že obnova pravomocně skončeného řízení je možná jen tehdy, vyvstanou–li nové skutečnosti či důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly vést ke změně rozhodnutí. A ptal se Bürgera na to, co nového by navrhovaní svědkové měli prokázat, když mnozí v tu dobu nebyli ani ve městě.

Odsouzený neurčitě vysvětloval, že by měli vypovídat ke vztahu poškozené k němu a k jeho bratrovi, s nímž předtím žila a který se prý nechal slyšet, že by ji nejraději zabil. Navrhovaní svědkové by prý měli říci, jaký byl on a jaká byla poškozená…

Jakkoliv byly tyto návrhy vágní, soud využil přítomnosti jednoho z bratrů obžalovaného a jeho ženy před jednací síní a snažil se je vyslechnout. Ti ale v souladu se svými právy odmítli vypovídat.

Další bratr, ten, který s poškozenou žil před obžalovaným, vypovídat tak jako tak nemohl, protože zahynul při nehodě.

Bývalá manželka odsouzeného, která s ním 15 let nežije, uvedla jen, že o vztazích bratrů s poškozenou nic neví. Dlouhý seznam navrhovaných svědků pak soud za pomoci obhajoby redukoval na šest, které přece jen pozve.

A Josef Bürger se za tu vstřícnost předsedovi senátu odvděčil tím, že namítl jeho podjatost… Řízení bylo odročeno na neurčito.